Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Telefon Fatura Sorgulama

telefon fatura sorgulama

Telefonlar her zaman yanımızda ve her zaman başucumuzdadır. Kimliğimiz nasıl hep yanımızda ise telefonumuzda dışarı çıktığımızda iletişim için hep yanımızdadır. Gün içinde Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone hattımızın hep kullanılabilir olmasını isteriz ve buna bağlı olarakta belli dönemlerde telefon fatura sorgulama işlemine ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü gün içinde sürekli iletişim halindeyiz ve döngüsel olarak da bunu her zaman gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenle fatura bilgilerimizi de takip etmek zorunda kalabiliyoruz. Ödenmemiş faturalarımız varsa ne kadar olduğunu öğrenebilmek için telefon fatura sorgulama yapmamız gerekmektedir. Cep telefon faturalarımızı inceleme üzerine faturalarımızın hepsini öğrenebiliriz. Çünkü online servis olarak çalışan 11860 fatura sorgulama sayesinde güncel faturalarının borcunu günü geçmeden öğrenebilirsin.

Ev telefonu ve telefon fatura sorgulama işlemlerini nasıl yapabilirsin? Bu konuda sıkıntıya girmene gerek yok! Hemen sorgulama yapmanı sağlayarak güncel telefon borcunu öğrenebilirsin. Telefon borç sorgulama yapabilmek için ev telefon numaranı fatura sorgulama sayfamızda ilgili yere yazmalısın. En kolay şekilde sıra beklemeden oturduğun yerden bu sayede borcunu öğrenebilirsin. Faturanı sorgulayabilmek güncel borcunun tutarını öğrenebilmek için 11860 rehber servisimizden hizmet alabilirsin. Ev telefonu, cep telefonu ve iş telefonu borcunu öğrenebilmek için internetin olması ve internetinin de cepten tabletten ve bilgisayarından erişilebilir olması gerekmektedir.

Vodafone Telefon Faturası Sorgulama

Vodafone operatöründen hizmet alıyorsun ve bu ay sana faturan için hatırlatma mesajı geldi. Fakat sen bu mesajı diğer mesajları silerken sildin diyelim. Ödeme günü ne kadar ödeme yapacağını unuttuysan işte hemen öğrenebileceğin yöntem burada. Fatura sorgulama Vodafone servisimiz  içinde istediğin zaman geçmiş borçlarını öğrenebilirsin. Sabit telefon hattını, iş telefonunu cep telefonunun borcunu hemen şimdi öğren!

Konuyla ilgili önceki yazılarımızdan "Telefon Borç Sorgulama" başlıklı yazımızı da dilerseniz okuyabilirsiniz.

Lena