Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcunu Sorgulama

Örneğin su borcunu öğrenme işlemi İstanbul bölgesi için İSKİ’yi seçerek yapılabilir. Bölgeler bazında dağıtım firmalarının listesi ise şu şekilde; Konya – KOSKİ, İzmir – İZSU, İstanbul – İSKİ, Ankara – ASKİ, Erzurum – ESKİ, Mersin – MESKİ, Antalya – ASAT, Adana – ASKİ, Kayseri – KASKİ, Diyarbakır – DİSKİ, Bursa – BUSKİ, Samsun – SASKİ, Gaziantep – GASKİ, İzmit – İSU, Sakarya –SASKİ ve Eskişehir – ESKİ

Su kullanmanız sonucunda oluşan fatura borcunuzu öğrenmek için sorgulatma yapabileceğiniz online panelimizi ziyaret edebilir ve bölgenizde yer alan dağıtım firmasını seçerek su borcu sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

İski Su Borcunu Sorgulama

1981 senesinde kurulan İski, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan bağımsız bütçeli bir kuruluş olarak hizmet vermektedir. Toplamda 5 bin 461 kilometrekareye hizmet veren İski ile ilgili güncel ve eski aylara ait faturalarınızı RH-018 nolu lisans belgesi ile hizmet veren sitemiz üzerinden istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz. Su faturası sorgulama İski ile ilgili yapacağınız tüm sorgulama işlemleri sadece bir kaç dakika içerisinde tamamlanacaktır.