Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcunu Sorgula İle Fatura Borcu Sorgulama

Su Borcunu Sorgula

Her canlının yaşamını devam ettirebilmesi için gereken dünyadaki en önemli besin zincirini oluşturan sudur. Suyun günlük kullanım alanlarımızda yemek yaparken, temizlik yaparken, klimalarda, nükleer santrallerin soğutulmasında, tersanelerin gemilerin bakımında, yüzme havuzlarında kısacası hayatın hemen hemen her yerinde su kullanımı çok fazladır. Tarımda, sanayide, iş yerlerinde su kullanımı ve tüketimi çok fazladır. Alışveriş merkezlerinde de su tüketimi fazladır. Su kullanımının bu kadar yaygın halde olmasından dolayı su faturalarının takibi zor olabiliyor. Zaman zaman su borcunu sorgula yaparak fazla kullandığınız suyun faturasını veya ödemediğimiz faturanın borcunu görebilirsiniz. Beklediğinizden fazla gecikme bedelini ödemek zorunda kalmadan borcunuzu aşağıda bulunan sorgulama alanından sorgulayabilirsiniz.

Su günümüzde hayat demektir. Bugün iş yerinde, evimizde suyumuz kesildiğinde zorlanırız. Çünkü suyun varlığına alışmış durumdayız. Suyumuzun kesilmemesi için de faturalarımızın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu yüzden ödeme merkezlerine gitmeden online olarak fatura sorgulaması yapabilirsiniz. Su borç sorgula ile yapacağınız sorgulamalarınızda güncel fatura bilginize ulaşırsınız. Tüm borçlarınızı görmek için şimdi sorgulama yapabilirsiniz.

Koski Su Borcunu Sorgula ile Fatura Borcunu Sorgulama

Koski su dağıtım şirketi olarak vatandaşlara hizmet vermektedir. Koski borç sorgulama yaptıktan sonra resmi sitesine girerek su faturası ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Koski su borçları olan kişiler için ödeme kolaylığı sunarak iki ile dokuz taksit arasında kredi kartınız ile ödeme şansını sunuyor. Bir çok banka ile anlaşmalı olduğu için de kolaylıkla ödemenizi kolaylaştırıyor. Ayrıca tarifler konusunda da bütçenize uygun çeşitlilik sunuyor. Koski online işlemler ile tek tık ile indirimli tarifelerden yararlanmanıza, bilginizi güncellemenize, abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Eğer sadece su faturanızı sorgulamak istiyorsanız bu işlemi de fatura sorgulama servisimiz ile gerçekleştirmeniz mümkün. Seçeneklerde su kısmını seçtiğinizde Koski ile ilgili seçeneklerden hangisi size uygunsa o seçeneği seçerek abone numaranızı yazmanız doğru olacaktır. Abone numaranız ise eski faturalarınızın üzerinde yazar. Su borcunu sorgulama işlemlerinizde kolaylık olacağına eminiz. 

Leyla