Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcu Sorgulama

su borcu sorgulama

İstanbul, Ankara, İzmir dahilinde tüm büyük küçük şehirlerde, hatta dünyada su kullanımı çok yaygındır. Temizlikten, gıdadan tutun da iş yerlerinde fabrikalarda, her yerde su kullanımı vardır. Bir insan vücudu da en çok su oluşturur. Su olmazsa evrenin döngüsü düşünülemez. Bu nedenle günlük yaşamda çok kullandığımız suyun da hizmetini evlerimize kadar getirmelerinin de karşılığını vermemiz gerekiyor. Su borcu sorgulama yaparak fatura borcumuzun tutarını öğrenebilirsiniz. Yeni kesilmiş su faturasını, geçmiş dönem su faturasını, su tüketim bilgilerini çok fazla işlem yapmadan tek tık ile öğrenebilirsiniz.

Abone numaranız ile su borcu sorgulama yapabilirsiniz. Abone bilginizi ya da sayaç kodunuzu geçmiş dönemlere ait faturalarınızın üstünde yazılı görebilirsiniz. Müşteri temsilcini aramadan su faturası borç sorgulama yapabilirsiniz. Tüm borçlarınızı görerek ne ödemeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Ona göre de bütçenizi ayarlayabilirsiniz.

Tesisat No ile İski Su Borcu Sorgulama

E devlet şifreniz ile uğraşmadan sayede abone numarası ile borcunuzu sorgulamaya ne dersiniz? Ödeme yapmadan önce fatura bilginizi görebilirsiniz. Soğuk kış aylarında müşteri temsilcisi ile görüşmeden, fatura borcunuzu sorgulamak için su borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İski borç sorgulama tesisat no sayesinde İstanbul kalabalığında sıra beklemeden faturanızı sorgulayabilirsiniz. Tesisat no ile iski su borcu sorgulama sayesinde nasıl ödeme yapacağınızı da tartabilirsiniz. Çok fazla borcunuz barsa bu borcunuzu taksitli bir şekilde ödeyebilirsiniz. Hemen borç sorgulama yaparak tüm fatura borçlarınızı  anında görün.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Su Borcunu Sorgula Servisimiz ile Faturanı Öğren" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Pelin