Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcu Sorgulama İstanbul İle Su Borcunuzu Öğrenin

Su Borcu Sorgulama İstanbul İle Su Borcunuzu Öğrenin

Fatura ödemek ve faturaları takip etmek başlı başına sıkıntı olabilmektedir. Devamlı fatura borcumuzun olup olmadığını kontrol etmememiz gerekir. Borcumuzu kontrol etmediğimiz zaman birikme yaşanır. Bunun olması da gelecekte gelir gider düzeyimizi zorlamaktadır. Su da en çok kullandığımız ve günlük hayatta tükettiğimiz bir maddedir. İstanbul’da yaşayan insanlar daha çok kullandığı için sürekli güncel borcu takip etmek zorunda kalmaktadır. Su borcu sorgulama İstanbul ile borcunuzu öğrenerek hesabınızı yapabilirsiniz.

İnternet aracılığı ile fatura ödemek çok kolay hale geldi. İnternet bankacılığı sayesinde ve birçok yeniliklerle fatura ödemek günümüzden tek tık ile gerçekleşmektedir. İski borç sorgulama ve ödeme işlemi de hızlı bir şekilde olmaktadır. Güncel borcunuzu merak ettiyseniz ve öğrenmek isterseniz yukarıda bulunan alanımıza yazarak öğrenebilirsiniz. Abone no bilmeniz yeterlidir. Sorgulama sonucunda geçmiş dönemde ödenmemiş borçlarınız varsa bunu göstermekteyiz. Faturanızın borcundan dolayı suyunuz kesilmemesi için merak ettiğinizde e borç sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle İski Anadolu yakası borç sorgulama yapmak istiyorsanız sitemizden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Borç sorgulamayı gerçekleştirdikten sonra ödemeniz gereken miktarı bilirsiniz. Sitemizde sadece İstanbul için değil diğer iller içinde arama yapabilirsiniz. İstanbul, İzmir, Ankara büyükşehirlerin dışında diğer iller içinde sorgulama yapılabilmektedir. İSKİ, İZSU, ASKİ, Adana İski, BUSKİ, DİSKİ, GASKİ, MESKi gibi birçok su hizmeti sağlayan kurumlarından da borç sorgulaması yapabilirsiniz.