Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcu Sorgulama İşlemiyle Borcunuzu Öğrenin

su borcu sorgulama

Su borcu sorgulama işlemini yaparak sizde en kısa zamanda su faturanızı öğrenebilirsiniz. Fatura öğrenmenin en pratik yolu olan internet üzerinden sorgu yapabilme imkanı zamanınızı boşa harcamanızı engelliyor.

Hayatımızın en önemli kaynakları arasında yer alan suyun kullanımı sonucunda ödemek ile yükümlü olduğumuz suyun aylık veya önceki aylara ait fatura borçları için hemen sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Su borcu sorgulama İstanbul başta olmak üzere tüm illerde aynı şekilde yapılmaktadır. Su kaynaklarından yararlanabilmemizi sağlayan bir takım firmalar mevcuttur. Su dağıtım ve tedarik işlemlerini gerçekleştiren firmalar arasında; İski, Balıkesir Su, Adapazarı Su, Isparta Su, Bursa Su ve İzmir Su yer almaktadır.

Bu firmalar bölgelere göre dağılım göstermekte ve belli illerde belli su dağıtımı ve tedarik edilmesi bu firmalar tarafından sağlanmaktadır.

İski Su Borcu Sorgulama

İnternetin sağlamış olduğu avantajlardan yararlanmanın tam zamanı! Kullanım olarak oldukça basit ve kolay bir anlatıma sahip olan sorgu sistemimiz sayesinde artık fatura beklemek zorunda değilsiniz. İş yerinizde, evinizde ve hatta yolda yürürken bile sitemizi ziyaret ederek sorgulama işlemini gerçekleştirip, fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz.   

Bursa, Adapazarı, İzmir, Isparta Balıkesir ve İski su borcu sorgulama gibi işlemleriniz için sorgu panelimizi kullanarak öğrenmek istediğiniz fatura bilginize hemen ulaşabilirsiniz. Sorgulama panelimiz üzerinden su faturanızı sorgulamak için hangi su dağıtım ve tedarik firmasından hizmet aldığınızı bilmeniz ve panel üzerinden bu firmayı seçip işleminizi tamamlamanız gerekmektedir.

Sizde su borcunuz hakkında veya daha önceki aylardan kalan herhangi bir borcunuzun olup olmadığı konusunda bilgi alabilmek için hemen sorgulama panelimizi kullanabilirsiniz.