Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Sorgulama

Numaradan isim, isimden numara ya da bir firma numarası bulmak veya fatura tutarınızı görmek gibi basit bir sorgulama yapmak istiyorsunuz, doğal olarak böyle kolay bir sorunun yanıtını aynı şekilde kolay ve yalın bir sorgulama işlemiyle bulmak istiyorsunuz.Öyleyse doğru yerdesiniz.

Gerek web sitemiz gerekse telefonda operatörlerimiz vasıtasıyla sorgulama işlemini basit ve net bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece hangisini kullanmanın sizin için daha rahat olacağına karar verin ve hemen işleminizi gerçekleştirin. Alt yapımızı kullanıcılarımızın kafasını karıştırmadan, oturdukları yerden, keyifle sorgulama yapabilecekleri şekilde oluşturduk. Deneyin, kendiniz de görün.

Sorgulama servisimiz sadece kolay işlem avantajı sunmaz aynı zamanda BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisansı ile ünümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi; güvenilirliği de sunar. Yaşam boyu alacağınız her hizmetin hayatınızı kolaylaştırması dileğiyle!

Yeşim