Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait?

Birçok konuda harika fikirler üretebiliriz ama iş telefonumuzdaki bilinmeyen numaralara gelince numara kime ait konusunda pek de fikrimiz olmaz. Bu soruya yanıtın en kısa yolu doğru sonuç veren bir sorgulama servisinden alabilirsiniz yani sizin için en ileri düzeyde hizmet vermek için uğraştığımız servisimizden.

Numara sorgulama işlemlerinizin yanı sıra fatura da sorgulayabileceğiniz hizmetimiz tatil günleri de dahil her gün 7/24 işlem yanı başınızda. Numara, isim ve fatura sorgulamalarınızı BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisans güvencesiyle yapabilirsiniz. Eğer numara kime ait konusunda hak ettiğiniz hizmeti almak istiyorsanız, lütfen servisimiz deneyin.

Numara kime ait ararken hangi operatörü kullandığınız ya da hangi şehirde yaşadığınız fark etmez, sorgulama hizmetimizle Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörlerinden birini kullanan her aboneyi bulabilirsiniz. Yaşamda aradığınız her şeyi bulmanız dileğimizle…

Yeşim