Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İstanbul Güncel Doğalgaz Borcu Sorgulama

doğalgaz borcu sorgulama

Kış ayları geldi sayılır. Şimdiden çocuk olan evlerde doğalgaz çalışmaya başlamış durumda. Gece sabahları soğuk oluyor hava değişimi daha fazla kendini hissettirmeye başlıyor. Bu durumda doğalgaz bulunan evlerde doğalgazın çalışması sonucunda faturalarında yükselmesi söz konusu. Doğalgaz borcu sorgulama yaparak zaman zaman fatura takibi yapabilirsin. Fatura takibi kolaylaştırmak adına güncel faturanı öğrenebileceğin fatura sorgulama servisimiz sayesinde gittikçe artan faturalarının takibini yapmak çok kolay. Tukcell, Vodafone, Türk Telekom mobil operatörlerinden hangisinde işlemini gerçekleştirirsen gerçekleştir, fatura sorgulaman ile anında doğalgaz borcunu öğrenebilirsin.

Doğalgaz borcu sorgulama İğdaş

Doğalgaz, elektrik, su borcuna ait borcun var mı yok mu öğrenebilmek için doğalgaz borcu sorguma merkezlerine gitmene gerek yok. Sıcacık evinde oturmuş, cep telefondan sitemize girmiş bir şekilde ve doğalgaz borcunu abone numaran üzerinden borcunu öğrenebilirsin.  Doğalgaz borcu sorgulama İğdaş servisimiz ile İstanbul’un kalabalık çilesini çekmeden aklına geldiğinde fatura sorgulayabilirsin.  Doğalgaza her sene genellikle zam yapılır. Ama bu sene güzel haberler alarak doğalgaza yapılan indirimden bahsedebiliriz. Ufak da olsa söz konusu doğalgaz olduğu için yapılan indirimden dolayı en çok çocuklu aileler sevinmekte.

Sitemizde istediğin zaman elektrik, su ve doğalgaz borcu sorgulama yapabilirsin.Doğalgaza yapılacak olan indirimin Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak tarafından duyurularak, Ekim ayından itibaren doğalgaza yüzde on indirim olacağını belirtmiştir. Elektriğe bir indirim gözükmediğini de söylemiştir. Su için şuan bir şey belli değil. 

En pratik ve en kolay şekilde borç bilgilerine ulaşabileceğin panelimizden, su borcu sorgulama İstanbul için yapacağın sorgulamalar güncel fatura bilgini gösterecektir.