Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Telefonla Borç Sorgulama

İski Telefonla Borç Sorgulama

İski, İstanbul Su ve kanalizasyon idaresidir. Bin dokuz yüz seksen bir yılında İstanbul Valiliği tarafından yeni adıyla kurulmuş, bin dokuz yüz seksen dört yılında kanunla birlikte İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafında alınmıştır. İski, İstanbul şehrinde hizmet alanını genişleterek yaklaşık otuz dokuz ilçeye su hizmeti sağlamaktadır. İstanbul’da İski’nin verdiği bu hizmetin faturasını merak ediyorsanız ve telefondan borcunu öğrenmek istiyorsanız iski telefonla borç sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

İstanbul’da milyonlarca kişi yaşamaktadır. İşyerlerinde, kafelerde, evlerde su tüketimi sürekli yapılmaktadır. Sürekli su tüketimi yapılan bir yerde faturalarının düzenli olarak ödenmesi gerekir. Çünkü iş yerinizde suların kesilmesi ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. Fatura ödemeyi aksattığınızda yapacağınız tek bir şey var borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenmektir. Fatura ödeme merkezi ile uğraşmadan anında fatura öğrenme yapabileceğiniz sitemizden faydalanabilirsiniz.

E devlet şifreni unuttuysan ve acil olarak faturanı sorgulaman gerekiyorsa üyelik gerektirmeyen sitemizden fatura bilginizi öğrenebilirsiniz. Su faturası ödeme yapmadan önce fatura tutarını bilmekte fayda var.  Teknoloji geliştikçe oturduğumuz yerden faturalarımızı sorgulayabiliyoruz. İnternet bağlantısının olduğu her yerde fatura borcumuzu öğrenebiliyoruz. İstanbul’da yaşıyorsanız ve İski faturanızın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız kısa yoldan öğrenebilirsiniz. Abone numarası ile hızlı bir şekilde borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.