Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Su Borcu Sorgulama

iski su borcu sorgulama

Su kesintisi yaşıyorsan ve faturanı ödemediğinden dolayı borcunun olduğunu düşünüyorsan eğer fatura sorgulama yapmalısın. Fatura borcunu ödemeye karar verdiğin zaman iski su borcu sorgulama ile öncelikle geçmiş dönemden olan borcunu öğrenebilirsin. Faturanın tutarını bildiğin zaman ödemen gereken fatura tutarını da bilirsin. Tüm borçlarını bir anda ödemek için hemen fatura sorgula.

İski Abone Numarası İle Borç Öğrenme

Fatura sorgulama servisimiz ile su borcunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Bunun için de üye olmana gerek yok. Hemen hızlı sorgulama yapabilmek için su faturanın abone numarasını bilmen yeterli. Türkiye’nin her yerinde İski borç sorgulama yapabilirsin. En çok da kapımıza kadar gelmeyen faturaların ödeme tarihinin geçmesinden kaynaklanan su kesintileri yüzünden suyumuz kesilir. Su kullanımız da tuvalet olsun, yemek pişirmek olsun, kişisel temizliğimiz olsun, ev temizliği vs. olsun devamlı su tüketimi içerisinde olmaktayız.

Su tüketimi sadece evlerimizde değil, iş sahibiysen dükkanın da su tüketimi çok fazla olmaktadır. Bu nedenle İstanbul’da bir kafe işletiyorsan suyunun kesintisi olmamalıdır. Su kesintisi demek müşterilerinin olmaması demektir ve bu da memnuniyetsizlik demektir. Su borcu sorgulama İstanbul ile geçmişte su borcun varsa hemen öğrenebilirsin. Su faturanı ödeyip ödemediğini öğrenmek için ara ara su borcu sorgulamasını gerçekleştirmen gerekir.

Sadece İski su borcu sorgulama değil, elektrik borç sorgulama, doğalgaz borç sorgulama, telefon borç sorgulama gibi işlemleri de sitemizden yapabilirsin. E-borç sorgulama servisimiz sayesinde aklında olan ve aklında kalan tüm faturalarını anında öğrenebilirsin.