Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Sorgulama

Defter şeklinde rehberleri kullanırken birinin numarası değiştiğinde üstünü çizer yeni numarayı yazardık. Tekrar değiştiğinde tekrar çizerdik. Kargacık burgacık görünür hatta bazen okunmazdı. Artık telefonlarımızın elektronik rehberleri var. Numarayı anında değiştirip temiz bir şekilde kaydedebiliyoruz. Ama bu sefer de telefon değiştirdiğimizde ya da format attırdığımızda hatta kimi zaman kendiliğinden rehber silinebiliyor. Bu anlarda imdadınıza isimden numara sorgulama hizmetimiz yetişiyor.

İstediğiniz şehirden, istediğiniz operatörden sorgulama yapabilirsiniz. Önemli olan kişinin bilgilerini paylaşmaya izin vermiş olmasıdır. Profesyonel servisimizle size numarayı hemen bulup söyleriz.

İsimden numara sorgulama dışında web sitemizden ya da telefon hattımızdan bilinmeyen numaraları ya da fatura borçlarınızı sorgulayabilirsiniz. Telefon hattımızı aradığınızda sesli sorgulamaya yapabilir aradığınız kişiyi size bağlamalarını isteyebilirsiniz. Tüm hizmetlerimizden 7/24 yararlanabilirsiniz. Eğer servisimiz ile ilgili paylaşmak istediğiniz bir düşünceniz olursa müşteri hizmetlerimize bildirebilirsiniz, sizi dinlemekten büyük mutluluk duyarız.

İsimden numara sorgulama yapmak için nedenleriniz varsa bunu en doğru, en rahat şekilde yapabilmeniz için de biz varız.

 

Yeşim