Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Bulma

Her konunun biz uzmanı bulunur. O konuya hakimiyeti nedeniyle başvurulacak ilk kişi ya da ilk kurum hep odur. Sorgulama servisimiz de isimden numara bulma konusunda ilk başvurulacak kurumdur.

Bunun nedeni değerli kullanıcılarımızın da belirttiği gibi; kullanıcılarımızı yormadan, istedikleri yer ve zamanda, olabilecek en çabuk şekilde, aldıkları yanıtın doğruluğuna emin olarak ve bilgilerinin güven altında olduğunu bilerek sorgulama yapabilmelerini sağlamamızdır.

İsimden numara bulma için ihtiyacınız olan tek şey isim, soy isim ve kişinin yaşadığı şehir ve tabii sorgulama yapmak için telefon, bilgisayar ya da bir tablettir.

Sorgulama Türkiye’nin en yaygın kullanılan operatörleri olan Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone veri tabanlarında ve hepsinde birlikte gerçekleştirilir. Bekletmeden doğru sonuca ulaşılır. Kişinin bilgilerini paylaşmadığı durumlar hariç güncel veri anında size sunulur.

İsimden numara bulma hizmetimizi hemen deneyin neden konunun uzmanı kabul edildiğimizi kendi deneyiminizle görün.

Yeşim