Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İnternetten Telefon Borcu Sorgulama

internetten telefon borcu sorgulama

Ofiste, evde kullanılan telefonlar ve cep telefonları başta olmak üzere çeşitli iletişim araçları ile iletişim sağlanmaktadır. Bunların kullanımı sonucunda oluşan faturalarınızı sorgulama panelimizde yer alan İnternetten Telefon Borcu Sorgulama seçeneği ile sorgulatarak adınıza kayıtlı olan telefon borçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Günlük hayatınızda, işyerlerinde, evde, sosyal yaşantınızın çoğu aşamasında yardım aldığınız bir takım değişik iletişim araçları mevcuttur. Bu araçlar işinizi çok büyük oranda kolaylaştırmaktadır.  Ancak her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi günlük hayatınızı kolaylaştıran iletişim araçları aynı zamanda üzerinizdeki sorunluluklarında artmasına sebep olmaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ödenmeyi bekleyen çok sayıdaki faturalarınızı internet üzerinden takip edebilir ve sorgulatma işlemlerini yapabilirsiniz. Faturalarınızın geç gelmesi ve uzun kuyruklar bekleme gibi olumsuzlukları hayatınızdan çıkarmanıza olanak sunan telefon borç sorgulama panelimiz kolay kullanımı ile de ön plana çıkıyor.

Sabit telefonlarınıza ait borçlarınızı sorgulamak için sorgulama ekranımızı kullanabilirsiniz!

Evde veya ofiste kullanılan telefonlar Türk Telekom firmasına aittir. Bu sebeple sabit telefon borcu sorgulama işlemi için sorgulama ekranımızdan Türk Telekom seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Yapmış olduğunuz sorgulamalar ücrete tabiidir. Dilediğiniz zaman sorgulama panelimizi ziyaret edebilir ve telefon fatura sorgulama sistemimiz ile mevcut olan borçlarınız hakkında en pratik şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.