Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İnternetten Elektrik Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnternetten Elektrik Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Hayatımızda elektrik vazgeçilmez bir parçadır. Günlük hayatımızın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Eskiden elektrik bu kadar bol olmadığı zamanlarda mum ışığında işlerimizi hallederdik. Dünyada hala elektriğin olmadığı birçok alan vardır. Elektrik olan yerlerde ise fatura borcu vardır. Borcunuzun ne kadar olduğunu merak ettiğinizde ve geçmiş dönemde borcunuzun olup olmadığını merak ettiğinizde internetten elektrik borcu sorgulama yapabilirsiniz. Borç sorgulamayı aşağıda yer alan alandan kolayca yapabilirsiniz. Üyelik gerektirmeden direk abone numaranızı yazarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon şarjımız, televizyon, ışık, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi birçok aletimizde elektriğe ihtiyaç duyarız. Elektriksiz ne bankalar düzenli çalışır, ne de günlük yaşantımız düzenli gider. Elektriğin ülkeler için en değerli kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Sizin için de ve günlük hayatınızı bu derece etkileyen bir madde ile borcunuz yüzünden mahrum kalmayın. Elektrik borcu sorgulama yaparak borcunuzun olup olmadığını öğrenin.

Elektrik kullanımımız arttıkça buna paralel olarak faturamıza da yansımaktadır. Elektriği gereksiz kullanımlardan kaçındığımızda faturalarımıza olumlu yönde etkisi olmaktadır. Örneğin; evde televizyon sadece ses olsun diye tüm gün açıkta kalması yerine zaman zaman açmak elektrik faturasına olumlu yönde etkisi olacaktır. Elektrik faturası büyümesinin sebeplerinden biri de budur. Her geçen gün hayat daha da pahalı hale geldiği için elektrik faturalarımızı düzenli olarak kontrol altında tutmakta fayda vardır.