Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İnternet Borç Sorgulama

Düzenli olarak her ay adresimize gelen faturalarımız vardır. Bu faturalar interneti de içinde barındırabilir. İnternet borç sorgulama yapmak bazen kapımıza kadar gelmeyen faturalarımızın değerlendirilmesinde önemli hale geliyor. Faturanın borcunu görebilmeniz için borç sorgulama yapmanız gerekmekte. Her zaman bilinen bir nokta vardır. Online işlemler sayesinde internet faturanızı görebilirsiniz. Her defasında fatura ödeme merkezine giderek internet borcunuzu öğrenmenize gerek yok. Mesela genelde ilk ay gelmesi gereken fatura gelmeyebiliyor ve ikinci ay ise iki faturayı birden ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu durumu yaşamamak için adsl numaranız üzerinden internet faturanızı öğrenebilirsiniz.

İlk faturada ayrıca fatura kesim tarihine kadar olan sürede de genelde adsl hizmet bedelini de tutara yansıtırlar. Bu durumda net gelecek olan faturanın ne kadar olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Her defasında da fatura ödeme merkezine gitmek yerine borcunuzu servisimiz ile anında tutarını bilirsiniz. Türk Telekom internet kullanıcısı ve abonesi iseniz Türk Telekom fatura görüntüleme için servisimizi kolaylıkla online olarak kullanabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı vermediğiniz internet faturanızı hemen öğrenme kolaylığına siz de ulaşın.

İnternet borç sorgulama yapabileceğiniz firmalar şunlardır.

  • Biri-Koç.net
  • Superonline
  • Türk Telekom Adsl 

internet borç sorgulama

Türk Telekom İnternet Borç Sorgulama

Genellikle evde internet dediğimiz zaman Türk Telekom şirketi abone sayısı ile öncü konumda gözükmektedir. Çağrı merkezleri ile olsun ya da müşteri merkezleri ile oldun internet ve telefon borç sorgulama yapabilmeniz için yardımcı olmaktadır. Fakat dışarı çıkacak ya da müşteri temsilcileri ile görüşecek zamanınız yoksa hemen adsl numarasından internet faturanıza, telefon numarasından da telefon faturanıza ulaşabilmeniz her zaman mümkün.

Leyla