Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İgdaş Borç Sorgulama

igdaş borç sorgulama

İstanbul’da yaşamak çok zor değil mi? Bu kalabalık içerisinde şehrin yorgunluğu zaman zaman üstümüze çökebilir. Şehrin verdiği yorgunlukla birlikte streslendiğimiz durumlar da olmuş olabilir. Bu durumda çoğu işlerimizi yapmayı unutabiliyoruz. Özellikle de faturalarımız otomatik ödemede değilse ödeme konusunda da kaçırmış olabiliyoruz. Örneğin doğalgaz faturanı ödemeyi unuttuğunu düşündüğünde igdaş borç sorgulama yapmanın da önemini anlayacaksın. Çünkü çok fazla kalabalık şehir olduğu için internetten fatura borcunu öğrenmen çok daha kolay olacaktır. İgdaş fatura sorgulama servisimiz ile sıra beklemeden borç bil gilerini öğrenebilirsin.

Doğalgaz borcunu öğrenebilmen için abone numaranın ne olduğunu bilmen gerekiyor. Eski faturalarının arasında tesisat numaran yazar. İgdaş borç sorgulama tesisat no ile işlem yapman gerektiği için tesisat numaranı kodlaman gerekir. Yukarıdaki sorgu alanımızda doğalgaz seçeneğini tıklayıp ardından igdaş seçeneğinden de tip seçmen gerekir. Doğalgaz borcunu ardından tesisat numaranı yazarak güncel borç tutarını öğrenebilirsin. Bunu İğdaş’ın resmi sayfasından da gerçekleştirebilirsin.  Fakat üye işlemleri ile uğraşman gerekir. Bunun yerinde hemen tesisat numaranı yazarak sorgulama yapabileceğin servisimiz ile igdaş borç sorgulama yapabilirsin.

İgdaş Faturamatik Borç Sorgulama

Kışın doğalgaz faturası çok yüksek geliyor. Çünkü kaloriferi yakıyoruz ve evin ısınmasını sağlıyoruz. Çocuklu ailelerde çok fazla yakılması söz konusu olabiliyor. Borçlar biriktikçe de asgari ücret kadar ödeme yapılabiliyor. Bu durumda igdaş faturamatik ile gelen borçların hesaplamasını yapabiliyorsun. Dikkat edin burada sadece hesaplama yapabiliyorken, igdaş borç sorgulama servisimizde borcunun tamamını öğrenebiliyorsun. Bu nedenle evine veya iş yerine gelen faturanın borcunu tesisat ve daire numarası ile öğrenebilirsin. 

Daha önceden yayınlamış olduğumuz "Doğalgaz Borç Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyerek "İgdaş Borç Sorgulama" hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Begüm