Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama

enerjisa elektrik borç sorgulama

Enerjisa ev ve iş yerlerine elektrik dağıtımını yapan firmadır. Türkiye’nin birçok bölgesinde enerjisa elektrik dağıtımı yapmaktadır. Enerjisa Sabancı grubuna aittir. Kendilerine duyulan değeri ve güveni iyi bildikleri için Türkiye’de on dört ilde ve yirmi milyonluk nüfusta Enerjisa insanlara elektrikle kavuşmasını sağlıyor. Zaman zaman Enerjisa’ya olan borçlarınızı öğrenebilmek için Enerjisa elektrik borç sorgulama yapmanız gerekebilir. Bu durumda e borç sorgulama servisimiz ile online elektronik borç sorgulama yapabilirsiniz. Çok kolay yöntemle, servisimizin verdiği güvenle anında borç sorgulayabilirsiniz. Enerjisa çözümleri ile insanlara çok fazla destek olmaktadır. Çok fazla borcunuz biriktiyse ve borçlarınızı ödeyemez duruma gelirsiniz. Enerjisa yaptığı kampanyalar ile borcunuzu ödemenize taksit taksit yardımcı olabilmektedir. Borç yapılandırma yapabilmek için kampanyalarını takip etmek gerekebilir.

Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, İstanbul, Bartın, Kastamonu, Kırıkkale, Çankırı, Bartın illeri için de elektrik faturası sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Enerjisa üyesi olduğunuz abone numaranız ile istediğiniz zaman kayıt işlemine gerek olmadan sorgulama yapabilirsiniz. Kutu içinde yer alan ve istediğimiz bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır.

Başkent Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama

Başkent için daha önceden Tedaş elektrik hizmeti vermekteydi.  Enerji Piyasası Düzenleme kurulu enerji faaliyetlerini Enerjisa Başkent elektriğin bünyesine girmesine anlaşmıştır. Böylece Başkent için Enerjisa elektrik dağıtımını üstlenmiştir. Elektrik hizmeti alabilmek için Enerjisa aboneliği almak gerekiyor. Borçlarımızı da yine Enerjisa bünyesine yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle yeni abone olduğunuz Enerjisa elektrik için Enerjisa Başkent elektrik borç sorgulama yaparak ilk ay olan borcunuzu kısa sürede öğrenebilirsiniz. Başkent Enerjisa elektrik borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilmeniz için Enerjisa abonesi olmanız gerekmektedir. Enerjisa’nın kendi sayfasından da borcunuzu öğrenebilirsiniz. Fakat biraz sizi uğraştırabilir. Bunun yerine fatura sorgulama yapabileceğiniz e borç sorgulama servisimiz ile Enerjisa borcunuzu öğrenebilirsiniz. Saniyeler içinde abone numaranızı yazarak anında fatura borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

Dilerseniz en son yayınladığımız "Elektrik Faturası Borç Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Pelin