Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Elektrik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru halinde. Çünkü nereye gitsek, ne yapsak elektriğe ihtiyaç duyarız. Elektriği bu kadar fazla kullandığımız için ara sıra elektrik faturası sorgulama yapmamız gerekebilir. Çünkü elektrik faturası adresimize gelmeyebilir. Bu durumda faturanın ne kadar geldiğini, ne kadar borcumuzun olduğunu bilemeyebiliriz. Bu durumda yapacağımız ilk şey elektrik faturası sorgulama yaparak borcumuzu öğrenmek olmalıdır.

Bu soğuk kış günlerinde elektrik faturasını sıra beklemeden, oturduğunuz yerden nasıl öğrenebilirsiniz? Tabi ki E Borç Sorgulama servisimiz sayesinde. Tesisat numaranızı bildiğiniz sürece elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenebilirsiniz. Tüm Türkiye’den elektrik borcunuzu öğrenebileceğimiz servisimiz ile anında güncel borcunuzu inceleyebilirsiniz.

Enerjisa Elektrik Faturası Borç Sorgulama

İstanbul’da yaşıyorsanız ve elektriğinizi Enerjisa ile sağlıyorsanız eğer size güzel bir haberimiz var. Enerjisa’dan faydalanan kişiler sıra beklemeden hemen fatura borçlarını öğrenebilirler. Elektrik faturaları Enerjisa’da 25 gün ile 35 gün arasında kesildiği için son ödeme tarihi de faturanın kesim tarihinden on gün sonradır. Fatura ödemesini gerçekleştirmeden önce enerjisa elektrik borç sorgulama yaparak kesilen faturanızı bulamadığınızda eski faturanızın üstünde yer alan tesisat numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz. Faturanız elinize ulaşmadığında borç sorgulama servisimizden hemen faydalanabilirsiniz. Çağrı merkezini aramadan, yetkili ödeme noktalarına gitmeden fatura borcunuzu öğrenin.

Boğaziçi Elektrik Faturası Borç Sorgulama

Boğaziçi elektrik abonesi iseniz icra takibine düşmeden elektrik faturası sorgulama yaparak borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Boğaziçi elektrik borç sorgulama yaparak faturanızın tutarını öğrenebilirsiniz. İcra takibinde olmayan faturalarınızı abone numaranızı söyleyerek yetkili ödeme merkezlerine gitmenize gerek yoktur. Fatura sorgulama servisimiz sayesinde hemen sorgulama yapabilir, Boğaziçi elektrikten gelen faturanızın tutarını görebilirsiniz.

Otomatik talimatta olmayan faturalarınız için her ay borcunuzu kontrol etmeniz gerekmektedir. Biriken borçlarınız varsa da bunu elektrik borç sorgulama servisimiz ile öğrenebilirsiniz. Borç sorgulama yapmak ve güncel borç bilgilerinize ulaşabilmek için yasal olarak hizmet verdiğimiz fatura sorgulama servisimizden faydalanabilirsiniz.

Konu ile ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz Elektrik Borç Sorgulama başlıklı makalemizi de okuyaraka daha fazla bilgi edinebilirsiniz.