Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Faturası Borç Sorgulama Servisi

En kolay, en hızlı fatura sorgulama nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı bizde! Elektrik faturası borç sorgulama servisi ile her şey çok, ama çok kolay. Nasıl mı? Normal de sen faturanı öğrenebilmek için fatura ödeme merkezine ya da elektrik faturası ödeme merkezlerine gidiyorsun değil mi? Sonra borcunu öğrenmek için tekrar zahmete giriyorsun. İki defa efor harcamış ve zaman kaybetmiş oluyorsun. Bunun yerine hayatını kolaylaştıracak bir çözüm sunuyoruz. Hemen abone numaran ile elektrik faturanı anında öğren. Hem de saniyeler içinde!

Herkesin hayatta derdi var.  Faturalarda bu dertlerin içinde. Fatura borcunu ödemediğin için elektriğin kesilme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle zaman zaman elektrik faturası borç sorgulama yapmak gerekebiliyor. Elektrik abone no öğrenme yaptığında abone numaranı öğrendiğinde hemen faturanın borcunu görebilirsin. Türkiye’de milyonlarca insan telefondan, bilgisayardan ve tabletten borcunu öğrenebiliyor. Sende kolay yoldan ve hiç zorlanmadan faturanın borcunu anında sorgula.

elektrik faturası borç sorgulama

Tedaş Elektrik Faturası Borç Sorgulama Servisi

Tedaş Türkiye’deki bir çok elektrik şirketini toparlayan ve Türkiye’deki elektik dağıtımının kontrolünden sorumlu firma. Her yıl insanlara hizmet verebilmek adına kendini günden güne  geliştirmekte. Peki Tedaş borç sorgulama nasıl yapılır? Yukarıda yer alan sorgulama alanında elektrik abone numaranı ekleyerek sorgulamanı gerçekleştirebilirsin. Tedaş ile anlaşmalı çalıştığımızdan dolayı, abone numaran üzerinden hemen sonucu ekrana yansıtıyoruz. Birikmiş borçlarını hemen görmeni sağlıyoruz. Elektrik borcunu nasılsa öderim deyip geçme. Hemen fatura borcunu sorgula!

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için önceki yazılarımızdan "Elektrik Borcu Sorgulama Servisi" başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Leyla