Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Borcu Sorgulama

Ülkemizde kullanılmakta olan elektrik, 21 dağıtım bölgesinde bulunan Görevli Tedarik Şirketleri tarafından tüketiciye ulaştırılmakta ve faturalandırılmaktadır. Bu Şirketlerinin her birinin farklı müşteri hizmetleriyle birlikte farklı fatura borcu sorgulama kanalları bulunmaktadır. Faturalarınıza ait borçlarınızı öğrenmek için internet üzerinden elektrik borcunuzu sorgulatmaya çalıştığınızda bazen aradığınız dağıtım firmasına ait sonuç bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Elektrik borcu sorgulama Tedaş, Gediz, Aesaş gibi değişik bölgelerde bulunan değişik tedarikçi ve dağıtım firmalarına ait sonuçları bulmak için yapılmaktadır. Bölgenizde görevli olan elektrik dağıtım firmasının ismini bilmeniz ve sorgulatma işlemini yaparken direk bu firmanın ismini seçmeniz borcunuzu öğrenmeniz için yeterlidir.

Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama

Hayatımızın genel olarak her alanında ihtiyaç duyduğumuz elektriğin dağıtımı, üretimi, ticareti ve satışı ile birlikte dört ana iş kolu üzerinde hizmet veren Enerjisa, doğalgaz alanında oldukça büyük bir portföy yönetmektedir. Durum böyle olunca da Enerjisa elektrik borç sorgulama işlemleriniz için müşteri temsilcilerine ulaşmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. İstediğiniz zaman online olarak hizmet veren sitemiz üzerinden fatura borçlarınızı rahatlıkla sorgulayabilirsiniz.

Elektriksiz bir yaşam düşünemeyiz. Artık gün içindeki işlerimizi, bir yerden bir yere gidişlerimizi gibi hepsini faydalandığımız elektrik sayesinde gerçekleştiriyoruz. Elektriği bu kadar yoğun kullanmamızın sebebi gündelik işlerimizde bize fayda sağlamasıdır. Şuan bile bilgisayardan, tabletten, telefondan internete girip elektrik borcu sorgulama işlemini gerçekleştirmek için bile temelde elektrik gereklidir. Bu nedenle elektrik borcumuzun da zaman zaman olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebiliyor. 

İsimle Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama İşlemi

İsimle elektrik borç sorgulama yapmaktan ziyade abone numarası ile elektrik borcu sorgulama yapmanız daha sağlıklı işlem olacaktır. BTK onaylı rehberlik servisimiz olan eborcsorgulama.com ile fatura sorgulama işlemlerinizde yardımcı olmaktayız. Gün içinde iş yoğunluğundan, koşturmacadan fatura borçlarını takip etmekte zorlanabiliyoruz. Özellikle annemiz ve babamız yakınımızda oturuyorsa ve onlarında elektrik, su, doğalgaz gibi borçlarını ödemekteysek bu durum biraz daha zorlaşabilir. Zor zamanlarınızda sizlere kolaylık sağlayabilmek adına tüm Türkiye'den elektrik borç sorgulama yapabilmenizi olanak kılıyoruz Enerjisa, Boğaziçi, Tedaş gibi tüm Türkiye'de hzimet veren elektrik dağıtım şirketlerinden kolayca servisimiz ile faturanızı sorgulayabilirsiniz. 

Begüm