Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Borç Sorgulama

elektrik borç sorgulama

Evinizin, iş yerinizin bulunduğu yerde elektrik de olması gerekmektedir. Elektriğinizin sürekli evinizde, iş yerinizde olması için her ay düzenli olarak ödemeniz gereken kullanım miktarınız ve hizmet bedeliniz olması gerekir. Elektrik borç sorgulama yapmak, fatura borcunuzu öğrenebilmek için abone numaranız üzerinden fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. Abone numaranızı faturanızın üzerinde görebilirsiniz. Eğer elinizde faturanız yoksa ilgili elektrik dağıtım şirketinin müşteri hizmetlerini arayarak abone numaranızı öğrenebilirsiniz. Elektrik borç sorgulama işlemi yapabilmenizin en önemli özelliği bir yere giderek fatura borcunuzu sıra beklemeden yapmanızdır. Bunu da en iyi şekilde E borç sorgulama servisimiz ile öğrenebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Borç Sorgulama

Boğaziçi elektrik kurumunun kısa adı BEDAŞ’tır. Boğaziçi elektrik borcu olan kişiler kolayca fatura borcunu servisimiz ile sorgulayabilirler. Abone numarası, tesisat numarası bildiğiniz sürece boğaziçi elektrik borç sorgulama yapılabilir. Telefonla arayıp borç öğrenmek yerine servisimizde bulunan ilgili alana abone numaranızı yazmanız ve tip seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Bedaş Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, İstanbul Avrupa Yakasında oturan vatandaşlar için elektrik dağıtımını üstlenen anonim şirket olup, vatandaşlar için elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirmektedir.

BEDAŞ, faaliyet gösterdiği alanlarda güvenilirliğe ve kaliteye önem verdiğini belirtmektedir. Kurumsal sorumluluk çerçevesinde ise sosyal ve toplumsal olarak ilkelere önem vermektedir. Daha sağlıklı sosyal yaşam için eğitim, kültür, spor, sanat gibi sosyal faaliyetlere de olan önemini kurumsal sayfasında vurgular. Faaliyet gösterdikleri bölgeler içinde ekonomik hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini yükseltmek projeler ürettiklerini belirtmektedir. Çalışma enerjilerini ve gücünü insan sağlığını etkilemeyecek şekilde elektrik dağıtımını gerçekleştirmektedirler.

Enerjisa Elektrik Borç Sorgula

İstanbul’da Anadolu Yakasında elektrik dağıtımını üstlenen şirket ise Enerjisa’dır.  Enerjisa’ya ait tüm borçlarınızı Enerjisa elektrik borç sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.  Enerjisa Sabancı grubu kuruluşudur.  Elektrik üretiminde, dağıtımında, ticareti ve satışında büyük bir portföy ile yönetmektedir. Birbirinden farklı dinamikler içeren portföyde etkili olan esas durum mükemmel bir şekilde kesintisiz elektrik sunmaya çalışmalarıdır. Sorunlar karşısında Enerjisa ekibi elektriğin yeniden abonelerine yönlendirilmesi konusunda ekip olarak sürekli çalışmaktadırlar. Sizin de borcunuzdan dolayı elektriğiniz kesilmeden önce elektrik borç sorgulama yaparak borcunuzun miktarını öğrenebilirsiniz.

Yeni taşındığınız yer ya da taşınacağınız yer için elektrik abone numarasını oluşturmanız ve elektriği üstünüze almanız gerekmektedir. Elektrik borcu olan bir yerde oturacağınızı düşünüyorsanız eğer taşınmadan önce ev sahibinden elektrik abone numarasını isteyerek hemen servisimizde elektrik borç sorgulama yapabilirsiniz. Abone numarası ile elektrik borç sorgulama yaparak abone numarasının borçlarını görebilirsiniz. Böylece yeni taşınacağınız evin telefon borcunun olup olmayacağını anlayabilirsiniz.

Konu ile ilgili diğer yazılarımızdan " İnternetten Elektrik Borcu Sorgulama Nasıl Olur? " başlıklı yazımızı da okuyarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.