Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Borcu Sorgulama Yapmak İçin Ne Gereklidir?

Doğalgaz Borcu Sorgulama Yapmak İçin Ne Gereklidir

Doğalgaz ile ısınmak artık her evde vardır. Doğalgaz ülkemize geldiğinden itibaren yeni yapılan evlerde olsun, eski evlerde olsun çoğu evde artık vardır. Eskiden insanlar soba ile ısınırken günümüzde doğalgaz sayesinde ısınmalar vardır. Merkezi sistem ısıtmalarda dahi doğalgaz kullanılmaktadır. Doğalgazı çok kullandığımızdan dolayı borcumuzu da takip etmek gerekir. Doğalgaz borcu sorgulama yapmak istediğinizde size bu bilgileri sunmaktayız.

Doğalgazınızın fatura tutarını zaman zaman merak edip öğrenmek isteyebilirsiniz. Doğalgaz borcunuzu görmek için tek yapmanız gereken abone numaranızı bilmenizdir. Abone numaranız ile doğalgaz fatura tutarınızı görebilirsiniz. Doğalgaz borç sorgulama İğdaş ile İstanbul doğalgaz fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. İstanbul’da ikamet ediyorsanız eğer ve vatandaş olarak borcunuzu ödemek ve doğalgazınızın kesilmemesini isterseniz fatura borcu yapmanız gerekmektedir.

Doğalgazı sadece ısınmak için değil ocakta yemek yaparken de kullanıyoruz. Eskiden bu işi de tüp sayesinde yapardık. Ayrıca duş içinde doğalgazdan faydalanmaktayız. Tüm hayatımızı kolaylaştıran doğalgazımızın borcu yüzünden kesilmesini istemezseniz borç sorgulama yaparak borcunuzun ne kadar olduğunu takip edebilirsiniz. Güncel fatura tutarınızı sizlere göstererek ödeme yapmadan önce ne kadar tuttuğunu görmenizi sağlıyoruz. Yapacağınız tek şey abone numaranızı yazarak sorgula butonuna tıklamanızdır. İnternet üzerinden aklınıza geldikçe sorgulama yapabileceğiniz güvenli sitemiz üzerinden istediğiniz zaman sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.