Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Borç Sorgulama

doğalgaz borç sorgulama

Aralık ayındayız ve kış kapımıza dayandı. Çocuklu aileler olsun olmasın hepimiz akşamları soğuğa karşı evimizi sıcak tutmaya çalışırız. Önceden evlerimizde sobalar vardı ve kömürle ısınmaya çalışırdık. Şimdi ise Türkiye’nin çoğu yerinde doğalgaz bulunmaktadır. Genelde soğuklar geçene kadar ve havalar ısınana kadar doğalgaz kullanımı devam eder. Bu nedenle doğalgaz faturalarımız artar. Doğalgaz borç sorgulama yaparak evimizde gelmeyen faturalarımızın borcunu da fatura sorgulama servisimiz ile öğrenmeniz için yardımcı olmaktayız. Özellikle de evden çıkmadan kolayca bunu yapmanızı sağlamaktayız.

Tesisat No İle İgdaş Doğalgaz Borç Sorgulama

Evinizden çıkmadan, soğukta sıra beklemeden fatura borcunuzu öğrenebilmeniz için hemen şimdi igdaş borç sorgulama tesisat no ile gerçekleştirebilirsiniz. Tesisat no ile iğdaş doğalgaz borç sorgulama yapabilmek için eski faturalarınızın üstünde yer alan abone ve tesisat numaranıza bakmanız gerekiyor. Yukarıda sorgulama alanında uyarı olarak yazan kısma dikkat ederek borcunuzu öğrenebilirsiniz. Doğalgaz faturanızı ödemediğinizi düşündüğünüzde hemen faturanızı öğrenmeniz için fatura sorgulama servisimiz yirmi dört saat hizmet vermektedir. Kışın soğuğunda doğalgazınızın kesilmemesi için fatura ödemesinden önce borcunuzun ne kadar olduğunu bilmeniz her zaman önemlidir. Hastaysanız ve doğalgaz borç sorgulama yaparak fatura borcunuzu öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi servisimizi kullanabilirsiniz.

İgdaş Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yukarıda yer alan servis alanımızda tek tuş işle sorgulama yapabilirsiniz. “İgdaş fatura sorgulama nasıl yapılır?” diye merak ettiğiniz her zaman servisimizden hemen borç bilginizi alabilirsiniz. Tesisat numaranızın ilk yedi hanesi tesisat bilginizi, son dört hanesi de daire numaranızı gösterir. Daire numaranız dört haneden kısa ise servisimizin size borç bilgisini gösterebilmesi için başına sıfır yazarak dört haneye tamamlamanız gerekmektedir. Tüm bunları yazarak ve hangi doğalgaz şirketinden faydalanıyorsanız bölge tipini seçerek sorgulama yapabilirsiniz.

Daha önce yayınlamış olduğumuz Doğalgaz Fatura Borcu Sorgulama başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.