Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Cep Telefonundan Turkcell Fatura Sorgulama

turkcell fatura sorgulama

Sürekli internet kullanımı günümüzde artmaktadır. İnsanlar internet üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebilmekte. Bu nedenle her işlemimizi gerçekleştirirken internetten yardım almaya çalışabiliriz. Bu sayede işlemlerimizi hızlı ve kolay bir şekilde ilerletebiliriz. Özellikle cep telefonu kullanımı yaygınlaştığında internetin de telefonlarımızda olması bizim için bir avantaj halini aldı. Kolaylıkla cep telefonundan Turkcell fatura sorgulama yapabilmek de bunların arasında yer alıyor. Günlük işlerimizde fatura ödemelerimizi, borç sorgulamamızı internet üzerinden gerçekleştirerek zaman kazanabiliyoruz.

Cep Telefonundan Güncel Turkcell Fatura Sorgulama

Mobil üzerinden “Turkcell fatura sorgulama nasıl yapılır?” nasıl yapacağını merak ediyorsan hemen açıklayalım. Öncelikle kategori seçeneğinden telekomünikasyon seçeneğine tıklaman gerekiyor.

turkcell fatura sorgulama

Daha sonra da Turkcell seçeneğini tıklayarak açılan alana başına sıfır yazmadan telefon numaranı yazmalısın. Sonra da sorgulama butonuna basarak ödeme işlemine geçmelisin. Turkcell servisi ile çalıştığımız için fatura borcunu öğrenebilmen için iki lira gibi çok az miktarda ödeme yapman gerekiyor. Rehber servisimiz BTK onaylı olduğu için sorgulamalarında güvenli bir şekilde yapabilirsin. Para ödemek istemiyorsan şöyle düşünebilirsin; dışarı çıkıp soğuk karlı havada telefon borcunu öğrenebilmek için fatura sorgulama merkezine gitmen gerekiyor. Sıra bekleyerek birinci durum olarak zaman kaybedeceksin. Sonra sana sıra geldiğinde ise Turkcell fatura sorgulama öğrenme için bir TL verebilirsin. Çünkü çoğu fatura ödeme merkezleri fatura sorgulama yapman için bile ücret almaktadır. Zaman kaybettin, ücret ödedin. Bunun yerine iki tıklama ile ve telefon numaranı yazarak online bilgi servisimizden anında fatura borcunu öğrenebilirsin.

Dilerseniz konu ile ilgili daha önce yayınladığımız "Turkcell Fatura Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Pelin