Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Borcunu Elektrik Borcu Sorgulama Yaparak Öğren

borcunu elektrik borcu sorgulama yaparak öğren

Evden dışarı çıkamadığımız zamanlar olur ya da iş yerinde fazla mesai yaptığımız zamanlarda. Hayatın koşturmacası içine çok fazla odaklanmış halde olduğumuzda bazı önemli şeyleri yapmayı da unutabiliriz.  Bu gayet normal bir durumdur. Çünkü iş yoğunluğu arasında aklımıza faturalarımız gelir fakat borcunun ne kadar olduğu gelmeyebilir. Özellikle de elektrik gibi çok fazla kullanıma sahip olduğumuz faturamız var ise elektrik borcu sorgulama yapabiliriz.

Aklına Geldiği Zaman E-Borç Sorgulama Yaparak Fatura Tutarını Öğren

İzin alamadınız zamanlarda fatura borcunu merak ettin zaman fatura sorgulaması yapabilirsin. E borç sorgulama ile online olarak faturanı öğrenebilirsin. Ay ay olarak fatura tutarını sana gösterirken toplam borcunu da görebilirsin.

Üyelik işlemleriniz olmadan yapacağın sorgulamalar ile unuttuğun tüm faturaları sorgulayabilirsin. Su, doğalgaz, telefon, elektrik faturanı tek bir alandan sorgulayabilirsin. Üyelik şartı yoktur. Direk yukarıda bulunan sorgulama alanında ihtiyacın olan bilgiyi yazarak sorgulayabilirsin. Ödeme yapmadan önce tedaş elektrik borcu sorgulama gerçekleştirebilirsin.  

Özellikle kış aylarında elektrikli soba ile ısınıyorsan ve faturan gelmedi ise faturanın ne kadar olduğunu merak etmen gayet normaldir. Çünkü elektriği çok fazla kullanmış olabilirsin. Bunun üstüne elektrik faturan çok fazla gelmesine rağmen faizi ile borç ödemene gerek kalmasın. İsme göre elektrik borcu sorgulama yaparak da elektrik borcunu öğrenebilirsin. Abone numaran olursa daha kesin sonuç verecektir. Çünkü senin adın ve soyadına benzer kayıtlar ile faturalar olabilir. Bu nedenle abone numarası ile sorgulama yapman daha kolay olur.

Önceki makalemizi inceleyerek İnternetten Borç Sorgulama İle Borç Öğrenme nasıl yapılır görebilirsin. Elektrik borcu sorgulama yapmak istediğinde sorgulamanın nasıl yapıldığını anlatmaktayız.