Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Borç Sorgulama İle Fatura Takibi Artık Çok Kolay

e borç sorgulama

Borç sorgulama işleminin online olarak internet üzerinden yapılmaya başlaması ile birlikte fatura ödemelerinde meydana gelen gecikmeler artık tarihe karıştı. Elektrik, su, gaz, telefon ve internet olmak üzere çok sayıda faturayı tek bir panel üzerinden dakikalar içerisinde sorgulayabileceğinizi biliyor muydunuz?  

7’den 70’e hepimiz günün nerdeyse her anında ihtiyaç olarak yakıt, tüketim ve iletişim araçlarını fazlasıyla kullanmaktayız. Bunların kullanımı sonucunda da doğal olarak bir bedel ödemek ile karşı karşıya kalırız. Durum böyle olunca da faturaların takip edilmesinde çoğu zaman sorun yaşıyor ve ödeme konusunda gecikiyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 3 kişiden birinin fatura ödemekte geciktiği kanıtlanmıştır. İşte bu gibi gecikme sorunlarınızı ortadan kaldırmanızı sağlayacak olan e borç sorgulama panelimiz sayesinde artık fatura takibiniz çok daha kolay olacak.

Hayatımız içim olmazsa olmaz diye adlandırabileceğimiz su, internet, telefon, gaz (doğalgaz), elektrik gibi yakıt, iletişim ve tüketim ihtiyaçlarınız için ödediğiniz tutar kadar gecikmeden kaynaklanan ve ödemekle yükümlü tutulduğunuz bedellerde çoğu zaman canınızı sıkıyor olabilir. O halde faturalarınızı sizde sitemizden takip edebilir ve böylece gecikmeden dolayı ortaya çıkacak ekstra para cezalarından da kurtulmuş olabilirsiniz.

Fatura borcunuzun tutarlarını öğrenmek için üstelik uzun zamanlar harcamanıza hiç gerek yok. İhtiyacınız olan internete erişim sağlamak ve bir adet bilgisayar, laptop ya da cep telefonu temin etmek. İşte bu kadar kolay! Bunları sağladıktan sonra ise Eborcsorgulama.com adresini ziyaret ederek sorgulama paneli üzerinde yer alan seçenekler eşliğinde e borç sorgulama ile istediğiniz faturanızı seçerek işleminizi tamamlamanız sadece birkaç dakikanızı alacak.