Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Boğaziçi Elektrik Borç Sorgulama

boğaziçi elektrik borç sorgulama

Evimize gelen elektriği İstanbul Avrupa Yakasına dağıtım yapan şirket CLK Boğaziçi elektriktir. Bu nedenle İstanbul’da oturuyorsan evinin elektriğinin hizmet bedelini Boğaziçi elektriğe ödemen gerekir. Fatura borcunun da tutarını bilmiyorsan sana kolay yolu göstermeye hazırız. İstediğin zaman Boğaziçi elektrik borç sorgulama yapabilir, aradığın borcunun senin borcun olduğunu ve abone numaran üzerinden de fatura borcunu öğrenebileceğin servisimiz ile tanışabilirsin.

Elektrik enerjisi ile çoğu evin elektriğini sağlanmaktadır. Çoğu evin en önemli giderleri arasında yer alan elektrikte fatura borcunu ödemek ve hizmet bedelini ödemek önemlidir. Elektriğin devamlılığı açısından Boğaziçi elektrik borç sorgulama servisi sayesinde tüm borçlarını ödeme gününden önce öğrenebilirsin. Elektrik faturanı öğrenebilmek için abone numaranı bilmen yeterli. Fazladan ücret ödemek istemiyorsan zamanında ödeme yapman gerekebilir. Eğer yeni taşındıysan ve ilk ayki faturan gelmediyse fatura borcunu öğrenebileceğin servisimiz ile kolayca borç tutarını görebilirsin.

İstanbul Avrupa Yakası Boğaziçi Elektrik Borç Sorgulama

Elektrik dağıtım firmaları arasında önde gelen isimlerden biri de CLK Boğaziçi’dir. İstanbul’da oturan, iş yeri sahibi olan abonelerine elektrik dağıtımı sağlamakta. Boğaziçi elektrik borç sorgulama İstanbul Avrupa Yakası ile ödeme merkezlerine gitmeden de borcunu anında oturduğun yerden öğrenebilirsin. Türkiye’de belli bölgelere hizmet veren CLK elektrik ile sende biriken borçlarını sana uygun taksitler ile kolay ödeme yapabilirsin. Ama öncesinde faturanın borcunu öğrenmen gerekir. Tutarının ne kadar olduğunu bilirsen eğer borcunun da kaç taksite böldürebileceğini sen bilirsin. Evinde ve iş yerinde elektriğin kesilmemesi için hemen şimdi borcunu sorgula.

Daha önce yayınladığımız "Elektrik Borç Sorgulama" başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Begüm