Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Ayedaş Online Elektrik Borcu Sorgulama

Ayedaş Online Elektrik Borcu Sorgulama

Elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Ayedaş İstanbul’da Anadolu yakasına elektrik veren bir şirkettir. Ayedaş, özelleşerek iki bin on üç yılında Sabancı Holding bünyesinde EnerjiSa elektrik dağıtım şirketi haline gelmişti. istanbul’da yaklaşık iki milyon kişi elektrik hizmetinden faydalanmaktadır. Elektrik hayatımızın su kadar vazgeçilmezi olunca düzenli olarak ödememiz gereken bir ihtiyaç haline gelmiştir. Arada unuttuğunu elektrik faturanızı Ayedaş online elektrik borcu sorgulama ile borcunuzun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. EnerjiSa’ya bağlı olduğu için elektrik fatura ve borç bilgilerinizi anında bulabilirsiniz.

Abone numaranızı yukarıda bulunan panele yazarak sorgulama yapabilirsiniz. İnternetten sorgulama yaparak EnerjiSa ödeme merkezlerine gitmeden borcunuzun ne kadar olduğunu bilebilirsiniz. Abone numaranıza göre borcunuzu sizlere göstermekteyiz. Üye olmanıza gerek kalmadan güncel fatura sorgulama yapmanıza olanak sunuyoruz. Elektrik fatura sorgulama Ayedaş ile faturanızın ne kadar olduğunu hemen öğrenebilirsiniz.

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da elektrik dağıtım hizmeti daha kaliteli, profesyonel yapılar eşliğinde modern teknolojik hizmeti sunmakta. Kurulan sistemler sayesinde Ayedaş elektrik faturası sorgulama daha kolay hale gelmiştir. Elektrik fatura ödeme işlemi yapmadan önce borcunuzun ne kadar olduğunu bilmenizde fayda vardır. Sitemizden EnerjiSa ait borçlarınızın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Tatilde iken, şehir dışında iken, yoğun olduğun zamanlarda iken ödemeyi unuttuğunuz elektrik faturanızın ne kadar olduğunu sitemizden kolaylıkla sorgulama yaparak gerçekleştirebilirsiniz.