Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim

Telefonunuz açamadığınız bir anda çalmış. Kalbiniz atıyor. Uzun süredir beklediğiniz o iş haberi mi? Sonunda gece huzurla uyuyabilecek misiniz? Ancak arayan tanımadığınız bir numara olduğu için işle mi ilgiliydi yoksa tümüyle farklı bir arama mıydı bilemiyorsunuz. Özellikle böyle anlarda arayan kim sorusunun ağırlığı çok fazladır. Kimin aradığını mutlaka öğrenmek gerekir. Ancak bunu zarar görmeden yapmak gerekir.

E Borç Sorgulama yalnızca fatura borcu öğrenme servisi değildir. Size arayan kim söyleyecek olan servistir de. Hem de sizin ihtiyaç duyduğunuz her yerde, her zaman.

Arayan kim bulmak için Türkiye’nin en büyük dört operatöründe sorgulama yapıyoruz ve bunu hepsinde birden aynı anda gerçekleştiriyoruz. Yani size büyük zaman kazandırıyoruz. Kullanımı çılgınca karışık olan servislerin son derece uzağında oldukça basittir. Web sitemize girer ve numaradan isim sorgula bölümüne numarayı yazarsınız, hepsi bu. Ayrıca telefonla arayarak da sorgulama yapabilirsiniz.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) rehberlik hizmetleri RH018 lisansımız ile size gülümseyerek, güvenerek kullanabileceğiniz bir hizmet sunuyoruz. Haydi hemen gelin, arayan kim öğrenin.

 

Yeşim