Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Abone No ile Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Zamanla değişen ve gelişen teknoloji ile teknik işler arasında sorgulama yapmakta pratik haline geldi. İnternetten kolayca abone no ile elektrik faturası sorgulama yapmak sorunsuz bir şekilde fatura borcu öğrenmeden geçiyor. İstediğin zaman fatura borcunu öğrenebilir, internet sayesinde kolayca ve pratik olarak ödenmemiş borçlarını görebilirsin. Ödenmemiş faturaları görebilmek internet üzerinden her zaman kolay olmayacağını düşünseniz bile bu ön yargınızı değiştirebiliriz. Çünkü Türkiye’nin her yerinde fatura sorgulama yapabileceğiniz servisimiz sayesinde online olarak telefon numarasından hemen borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Enerjisa’ya ait ev telefon borcunuzu öğrenebilmek için cep telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda internet olmak zorundadır. İnternet üzerinden sitemize girerek aşağıda gösterildiği gibi tip seçimi yapılarak numaranız üzerinden fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. Enerjisa elektrik borç sorgulama yapabilmek için yukarıda yer alan sorgulama alanında tesisat numarasını girmen yeterli. Ülkemizde elektrik dağıtımı bölge bölge olduğu için de en iyi durumda yoğun şehirlerde elektrik faturası sorgulamayı internetten yapmak gerekebiliyor. Elektrik faturası sorgulama için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

Abone No ile Enerjisa Elektrik Faturası Sorgulama

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına iki farklı şirket elektrik dağıtımını sağlamakta. Biri Enerjisa, diğeri de CLK Boğaziçi. İstanbul’un kalabalığından bıkmış bir insansan eğer kolayca internetten sıra beklemeden sorgulama yapmanı sağlıyoruz. Elektrik faturası sorgulama İstanbul ili için tip seçimi yapman ve abone numaranı yazman gerekiyor. Sonra sorgulama yaparak telefonundan kolayca bulunduğun yerde sorgulama yapabilirsin. Her ay düzenli olarak ödediğin elektrik faturasının borcunu kolayca öğrenebilirsin. Hemen durmadan aklına takılan sorgulamaları yaparak İstanbul kalabalığına çıkmana ve sıra beklemene gerek yok. 

Daha önce yayınladığımız "Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama" başlıklı makalemizi de dilerseniz inceleyebilir ve konu hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Begüm